EN

Ödüller

• Prof.Dr.Rıdvan Ege Bilimsel araştırma ödülü 24 Ekim 24 2001.
• Konya Karaman Tabib Odası Tıp eğitimine en iyi katkı ödülü, 14 Mart, 2002.
• 2002, Ord.Prof.Dr.Akif Şakir Şakar ödülleri: en iyi ikinci klinik çalışma ödülü Arazi ve ark. Ayrılmış asetabulum kırıklarının ilioinguinal yaklaşımla cerrahi tedavisi, erken sonuçların bildirimi. Acta Orthop Traumatologica Turcica, 2002
• En iyi sözel bildiri ödülü: Arazi ve ark.: Ayrılmış asetabulum kırıklarının ilioinguinal yaklaşımla cerrahi tedavisi, Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim, 2003, Istanbul. Konya