EN

Ortopedi Ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji nedir?

Ortopedi yüzeysel bir ifade ile Yunancadan gelen “Orthos” (düzgün) ve “Pedias” (çocuk) sözcüklerinin birleşimi olup kısaca düzgün çocuk olarak ifade edilebilir. Çocuklarda doğuştan ortaya çıkan kas iskelet sistemi bozukluklarının tedavisi hedeflenerek bu sözcük türetilmiştir.

Günümüzde ise Ortopedi kas iskelet sistemimizin doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hem şekil hem de fonksiyon bozukluklarının tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Travmatoloji ise kısaca travma bilimi olup vücudumuza dışarıdan gelen (trafik kazası, göçük altında kalma, yanık, donuk, ateşli silah yaralanması, tarım makinaları ile yaralanmalar, iş kazaları gibi) zorlamalar sonucu ortaya çıkan yaralanmaların tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Günümüzün modern tıp alanında Ortopedi ve Travmatoloji bilim dalının çok geniş bir ilgi alanı söz konusudur. Temel uğraşı alanları Ortopedik Travma, Artroplasti dediğimiz fonksiyonu bozulan eklemlerin yeniden işler hale gelmesi için bir protez adı verilen bir takım tibbi cihazların vücudumuza yerleştirilmesi, el cerrahisi, bel cerrahisi, spor yaralanmaları cerrahisi, ortopedik tümör cerrahisi, çocuk ortopedisi olarak sayılabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak için ülkemizde 6 yıllık tıp eğitimini takiben 5 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Bu eğitimden sonra arzu edilirse akademik kariyer yapılabilir. Doçent olmak için yine ülkemiz standartlarında 5-8 yıl arasında bir zaman çalışmanız gerekmektedir. Yine profesör olabilmek için de doçentlikten sonra en az 5-6 yıllık bir dönem daha çalışmanız gerekmektedir. Mesleğimizin hassasiyeti böyle bir uzun eğitim sürecini gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu süreler birbirine benzer hatta bazılarında daha da uzun sürmektedir. Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan hekimlik tıpkı bir sanat dalı gibidir, dolaysıyla hem yetenekli olmanız hem de mesleğinizde güncel gelişmelerden haberdar olmanız gerekmektedir. İşinizi ne kadar severseniz o kadar kolay yol alırsınız.