EN

1967 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Arazi, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Aynı fakültede sırasıyla 1990’da tıp doktoru, 1995’de Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olan Prof. Dr. Arazi, 2000 yılında Doçent olurken, 2006 yılında Profesör unvanını aldı.

İzmirde 6. çivileme kursunu tamamladık
Kalça ve diz protezi ameliyatları hastalarımızı kalp hastalıkları riskinden koruyor
Kanadalı bilimadamlarının yapmış oldugu yeni bir çalışmaya göre, ilerlemiş dönemdeki diz ve kalça kireçlenmesi bulunan hastalarda gerçekleştirilen diz ve kalça protezi ameliyatlarının, uzun dönemde kalp hastalıkları oluşma riskini %40 oaranında azalttığını gösterilmiştir.